Категорії
Історія створення

Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку (EVDISD)

Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку (EVDISD)

Сайт проекту http://evdisd.info/

Тривалість проекту: 30 жовтня 2020 – 29 жовтня 2021
Інструмент фінансування ЄС: Програма ERASMUS +, що фінансується ЄС, Жан Моне, за підтримки Європейського інструменту сусідства

Цільові групи: студенти університетів, викладачі вищих навчальних закладів, шкільні викладачі
Власник гранту / Координатор проекту:
Керівник Національного педагогічного університету імені Драгоманова: проф. Марія Нестерова
контакти: +380503113435
електронна адреса: marja@nesterova.com.ua

Партнерство: (за наявності)
University Genoa (Італія)
Жилінський університет (Словаччина)
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Академія педагогічних наук IHE Україна
Сумський національний аграрний університет
Мелитопольський державний педагогічний університ

Цілі та завдання проекту:

Цілями проекту є:

  1. Дослідити основні проблеми досліджень ЄС щодо цінностей ЄС та способи їх впровадження в українську освітню систему (насамперед у сфері вищої освіти) для сталого розвитку громадянського суспільства.
  2. Збільшити практичне розповсюдження цінностей ЄС у вищих навчальних закладах шляхом обговорення та підвищення обізнаності щодо цінностей, розвитку людського потенціалу на основі цінностей, розширення різноманітності та включення до спільнот ВНЗ та передачі цієї практики, а також корпоративних соціальна відповідальність та соціальна залученість вищих навчальних закладів у громаді, регіоні, державі для спільного сталого розвитку та підтримки реформи політики.

Завданнями проекту є:
– обмін знаннями про ЄС та його цінності;
– обмін думками щодо відповідності ЄС та національних цінностей між представниками різних держав-членів ЄС та сусідніх країн;
взаємне навчання шляхом обміну знаннями про методології обстеження та вивчення національних цінностей та цінностей ЄС;
Взаємне навчання на основі обміну знаннями про методики викладання цінностей у середній школі та вищій освіті.

Діяльність:
– Навчальні візити, включаючи семінари у країнах ЄС
– Ціннісне опитування та методологія моніторингу цінностей ЄС в освіті
– Організувати конференцію та літню школу, для проведення навчальної діяльності (тренінги та віртуальні навчальні класи)

Очікувані результати:
– Очікується, що серед українських освітян відбуватиметься напружена та гостра дискусія; окрім педагогів, проект залучатиме до обговорення (дослідників та експертів (наприклад, політологів, юристів, теологів, психологів тощо), громадських активістів, політиків, студентів та їх батьків, інших зацікавлених сторін.
– До вищезазначеної дискусії будуть залучені представники 2 педагогічних університетів, які збільшать кількість дискутантів для студентів та викладачів. 2 університети екологічних наук (НУБіП та СНАУ) додадуть ширший соціальний контекст парадигми сталого розвитку на основі цінностей.
– Третім важливим змістовим елементом, який цей проект буде досліджувати, обговорювати, просувати та поширювати, буде методологія дослідження цінностей серед населення країн-членів ЄС, а також України.
Міжнародний дослідницький семінар ініціюватиме презентацію різними експертами методологій, що використовуються для дослідження цінностей у тій чи іншій країні-члені ЄС та цінностей ЄС загалом; Українські вчені та дослідники представлять методології, які вони використовують.